Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hunstad ungdomsskole
Hunstadringen 2
8022 BODØ
Org.nr 974627965
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 37,7 37,0 36,2 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,8 12,3 12,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,5 65,4 64,8 69,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 14,5 15,2 14,3 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,7 16,4 16,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 22,0 24,5 24,8 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 089 19 902 19 384 18 650 21 450
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 53 52 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no