Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hunstad ungdomsskole
Hunstadringen 2
8022 BODØ
Org.nr 974627965
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,9 36,6 37,7 37,0 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,8 11,8 12,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,4 91,5 65,4 64,8 69,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 11,3 14,5 15,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 15,9 15,7 16,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 21,0 22,0 24,5 24,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 381 21 089 19 902 19 384 18 650
Undervisningstimer totalt per elev 60 56 56 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no