Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hunstad barneskole
Galnåsen 100
8023 BODØ
Org.nr 974627809
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 25,6 32,4 30,4 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,0 11,4 14,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,4 143,3 100,6 120,9 88,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,1 9,7 9,4 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,9 11,5 14,1 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,3 14,8 19,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 370 16 979 20 415 18 345 19 522
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 65 53 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no