Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hunsfoss skole
Venneslavegen 253
4708 VENNESLA
Org.nr 875271482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hunsfoss skole 15,9 16,8 17,4 19,3 20,0
Vennesla kommune 167,0 169,5 177,8 181,7 187,3
Vest-Agder fylke 1 943,2 1 972,9 2 005,9 2 036,4 2 134,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Hunsfoss skole 14,9 14,8 14,8 13,9 13,6
Vennesla kommune 12,3 12,1 11,9 11,8 11,7
Vest-Agder fylke 13,1 13,0 13,0 12,9 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hunsfoss skole 2 2 2 3 5
Vennesla kommune 28 27 30 37 40
Vest-Agder fylke 312 315 332 376 383
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hunsfoss skole 112,8 100,5 100,0 75,2 48,5
Vennesla kommune 63,4 67,2 62,9 50,8 49,0
Vest-Agder fylke 71,5 71,5 68,7 60,9 60,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hunsfoss skole 11,2 12,9 13,2 16,7 24,4
Vennesla kommune 16,9 15,9 16,7 20,6 21,1
Vest-Agder fylke 16,1 16,0 16,5 18,5 17,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hunsfoss skole 14,8 14,7 14,8 13,9 13,6
Vennesla kommune 13,2 12,8 12,5 12,8 12,6
Vest-Agder fylke 14,2 14,0 14,0 13,6 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hunsfoss skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vennesla kommune 13,9 14,2 14,1 13,1 13,3
Vest-Agder fylke 14,8 14,7 14,9 15,4 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hunsfoss skole 17,7 19,3 18,3 16,5 16,6
Vennesla kommune 16,7 16,8 16,2 16,6 16,0
Vest-Agder fylke 17,7 17,4 17,4 17,3 16,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hunsfoss skole 14,6
Vennesla kommune 14,6
Vest-Agder fylke 14,6
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hunsfoss skole 20,3
Vennesla kommune 16,7
Vest-Agder fylke 16,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hunsfoss skole 0,0
Vennesla kommune 17,3
Vest-Agder fylke 18,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hunsfoss skole 100,0 89,9 99,3 100,0 100,0
Vennesla kommune 99,6 97,3 97,4 98,0 98,2
Vest-Agder fylke 99,1 98,2 97,8 97,7 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Hunsfoss skole 10 060 10 878 11 485 12 968 12 868
Vennesla kommune 103 245 106 019 111 917 114 827 117 761
Vest-Agder fylke 1 209 380 1 232 683 1 251 403 1 270 081 1 345 283
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Hunsfoss skole 50 50 50 53 55
Vennesla kommune 58 59 60 60 61
Vest-Agder fylke 54 55 55 55 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no