Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hunsfoss skole
Venneslavegen 253
4708 VENNESLA
Org.nr 875271482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 16,8 17,4 19,3 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,8 14,8 13,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,8 100,5 100,0 75,2 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 12,9 13,2 16,7 24,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,7 14,8 13,9 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 19,3 18,3 16,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,9 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 060 10 878 11 485 12 968 12 868
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 50 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no