Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundvåg skole
Hundvågveien 75
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hundvåg skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 1 346,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 12,8 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 216 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0 71,2 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,0 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 13,6 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,1 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,4 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 15,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7 18,4 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 190 858 303 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 44 56 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no