Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundvåg skole
Hundvågveien 75
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 190
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no