Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundvåg skole
Hundvågveien 75
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hundvåg skole 29,7 28,9 29,8 31,4 28,7
Stavanger kommune 155,4 141,8 159,3 167,3 146,3
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,3 16,9
Stavanger kommune 9,3 9,5 8,7 8,5 11,7
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hundvåg skole 5 4 7 6 5
Stavanger kommune 16 18 19 23 27
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hundvåg skole 87,6 105,0 60,9 69,2 89,0
Stavanger kommune 77,6 64,8 65,8 58,1 56,7
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hundvåg skole 17,4 14,6 24,8 19,9 17,2
Stavanger kommune 10,0 12,5 11,6 13,6 18,6
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,4 17,1
Stavanger kommune 12,5 14,2 11,0 11,1 16,7
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hundvåg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 9,6 9,5 9,8 9,9 12,9
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hundvåg skole 19,2 19,5 19,2 17,0 18,0
Stavanger kommune 12,9 14,3 11,8 11,7 17,2
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hundvåg skole 17,0 15,4
Stavanger kommune 13,6 18,9
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hundvåg skole 16,9 22,7
Stavanger kommune 10,3 19,8
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hundvåg skole 0,0 0,0
Stavanger kommune 11,2 14,7
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hundvåg skole 100,0 100,0 100,0 93,6 100,0
Stavanger kommune 95,2 96,2 92,8 94,8 81,5
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Hundvåg skole 19 342 18 449 19 114 20 889 19 190
Stavanger kommune 97 994 84 557 106 063 118 280 96 904
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Hundvåg skole 43 42 42 48 44
Stavanger kommune 81 74 87 89 63
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no