Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundvåg skole
Hundvågveien 75
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 29,7 28,9 29,8 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 17,4 17,8 17,5 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 4 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,6 87,6 105,0 60,9 69,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 17,4 14,6 24,8 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,4 17,8 17,5 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,2 19,5 19,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 100,0 100,0 100,0 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 836 19 342 18 449 19 114 20 889
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 42 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no