Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundvåg skole
Hundvågveien 75
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hundvåg skole 29,7 28,9 29,8 31,4 28,7
Stavanger kommune 1 359,4 1 395,1 1 436,7 1 508,1 1 493,0
Rogaland fylke 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,3 16,9
Stavanger kommune 13,4 13,4 13,0 12,4 12,7
Rogaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hundvåg skole 5 4 7 6 5
Stavanger kommune 212 236 243 251 243
Rogaland fylke 872 930 985 1 006 989
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hundvåg skole 87,6 105,0 60,9 69,2 89,0
Stavanger kommune 75,4 68,9 67,8 66,3 69,6
Rogaland fylke 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hundvåg skole 17,4 14,6 24,8 19,9 17,2
Stavanger kommune 15,6 16,9 16,9 16,6 16,3
Rogaland fylke 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,4 17,1
Stavanger kommune 14,7 14,8 14,1 13,3 13,8
Rogaland fylke 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hundvåg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 15,2 15,3 15,0 14,7 14,8
Rogaland fylke 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hundvåg skole 19,2 19,5 19,2 17,0 18,0
Stavanger kommune 18,2 18,5 17,8 16,6 17,4
Rogaland fylke 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hundvåg skole 17,0 15,4
Stavanger kommune 15,1 15,5
Rogaland fylke 14,8 14,2
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hundvåg skole 16,9 22,7
Stavanger kommune 17,0 18,5
Rogaland fylke 17,1 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hundvåg skole 0,0 0,0
Stavanger kommune 18,6 19,0
Rogaland fylke 18,8 18,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hundvåg skole 100,0 100,0 100,0 93,6 100,0
Stavanger kommune 96,6 95,5 95,4 93,9 93,3
Rogaland fylke 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hundvåg skole 19 342 18 449 19 114 20 889 19 190
Stavanger kommune 854 310 865 222 909 822 966 328 955 207
Rogaland fylke 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hundvåg skole 43 42 42 48 44
Stavanger kommune 53 53 55 58 56
Rogaland fylke 57 57 58 59 60
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no