Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundsund ungdomsskole
Snarøyveien 81
1364 FORNEBU
Org.nr 992382597
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 25,4 23,1 23,8 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,2 15,5 14,3 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 271,8 195,6 191,9 241,0 356,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 6,3 6,9 5,1 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,4 18,9 20,7 19,0 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 21,5 22,3 20,7 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 100,0 98,2 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 656 14 467 12 988 13 522 12 681
Undervisningstimer totalt per elev 43 46 42 46 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no