Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundsund ungdomsskole
Snarøyveien 81
1364 FORNEBU
Org.nr 992382597
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 23,1 23,8 21,9 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 15,5 14,3 14,7 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 195,6 191,9 241,0 356,3 404,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 6,9 5,1 3,6 3,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 20,7 19,0 19,6 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 22,3 20,7 21,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 90,9 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 467 12 988 13 522 12 681 13 390
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 46 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no