Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Blikhaugen 28
6224 HUNDEIDVIK
Org.nr 995353113
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 453
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no