Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Blikhaugen 28
6224 HUNDEIDVIK
Org.nr 995353113
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,7 5,9 6,3 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,6 6,8 9,7 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,4 21,0 14,8 25,9 19,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 52,9 39,9 45,0 35,7 39,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 8,7 6,9 9,7 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,1 8,5 12,0 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,8 73,7 77,6 86,5 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 822 3 364 4 237 4 453 4 725
Undervisningstimer totalt per elev 74 86 109 77 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no