Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Blikhaugen 28
6224 HUNDEIDVIK
Org.nr 995353113
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hundeidvik Privatskule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 3,9 4,7 5,9 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 10,0 8,6 6,8 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,0 18,4 21,0 14,8 25,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 52,9 39,9 45,0 35,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 10,1 8,7 6,9 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 12,6 13,1 8,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,8 73,7 77,6 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 562 2 822 3 364 4 237 4 453
Undervisningstimer totalt per elev 102 74 86 109 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no