Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Humanistskolen (privat)
Sognsveien 75a
0855 OSLO
Org.nr 914415942
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Humanistskolen AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 4,5 3,9 5,0 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 14,9 17,3 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 315,8 461,5 352,9 0,0 857,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 2,9 4,4 0,0 1,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 23,9 20,1 23,4 16,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 27,4 26,4 27,8 17,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,5 78,3 88,9 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 220 2 654 2 279 3 268 3 351
Undervisningstimer totalt per elev 37 44 38 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no