Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovseter skole
Hovseterveien 74
0768 OSLO
Org.nr 874590592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,2 51,2 47,1 45,8 56,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,8 14,4 14,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 250,6 201,3 149,5 151,0 196,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 5,9 8,4 8,6 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 18,4 19,1 18,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,6 23,9 24,9 24,7 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 97,5 100,0 100,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 29 536 28 870 26 901 27 427 33 176
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 46 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no