Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovseter skole
Hovseterveien 74
0768 OSLO
Org.nr 874590592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 51,2 47,1 45,8 56,5 61,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,4 14,2 12,7 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,3 149,5 151,0 196,3 240,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 8,4 8,6 5,8 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,4 19,1 18,9 16,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 24,9 24,7 22,0 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 100,0 98,2 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 28 870 26 901 27 427 33 176 35 831
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 46 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no