Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovinhøgda skole
Garderveien 2
1900 FETSUND
Org.nr 975272699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fet kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 24,0 25,0 24,3 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,4 15,4 15,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 62,1 59,8 58,8 65,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 24,4 23,8 23,6 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,3 15,8 15,3 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,0 17,7 17,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,8 92,4 95,9 95,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 151 16 474 17 116 16 635 17 158
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 48 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no