Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole og Barnehage - Avd skole
Tømmesdalsvegen 70
7236 HOVIN I GAULDAL
Org.nr 974559552
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,5 9,8 11,2 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,9 14,3 14,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,0 87,1 89,7 79,4 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 15,5 14,7 16,1 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,8 14,3 14,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,7 17,2 17,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 200 6 374 6 757 7 353 7 951
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 52 51 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no