Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Lyserenveien 4
1820 SPYDEBERG
Org.nr 975280578
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Spydeberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 24,6 21,0 21,0 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 14,6 16,2 16,3 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,7 76,9 79,9 86,6 86,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,8 16,4 19,2 17,7 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,5 16,3 16,4 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,1 19,4 25,4 28,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 100,0 89,6 91,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 104 15 766 14 703 14 713 16 052
Undervisningstimer totalt per elev 56 51 46 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no