Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Lyserenveien 4
1820 SPYDEBERG
Org.nr 975280578
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Indre Østfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 21,0 21,0 23,3 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 16,2 16,3 15,8 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,9 79,9 86,6 86,8 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 19,2 17,7 16,9 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 16,3 16,4 15,9 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 19,4 25,4 28,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,6 91,2 96,7 87,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 766 14 703 14 713 16 052 17 966
Undervisningstimer totalt per elev 51 46 46 47 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no