Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Krokfossvegen 32
2067 JESSHEIM
Org.nr 975272508
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 20,8 20,5 22,3 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 14,1 14,4 13,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 88,7 135,8 107,8 93,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 14,9 9,8 10,9 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 14,0 14,4 13,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 16,4 18,3 15,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,6 85,0 90,0 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 672 14 401 14 082 14 873 15 169
Undervisningstimer totalt per elev 60 53 52 57 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no