Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Krokfossvegen 32
2067 JESSHEIM
Org.nr 975272508
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 20,5 22,3 23,0 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,4 13,1 13,8 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,7 135,8 107,8 93,1 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 9,8 10,9 13,2 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,4 13,1 13,8 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,3 15,8 17,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 85,0 90,0 90,7 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 401 14 082 14 873 15 169 14 721
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 57 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no