Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Hovinvegen 1916
3652 HOVIN I TELEMARK
Org.nr 974548402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 216
Undervisningstimer totalt per elev 174
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no