Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Hovinvegen 1916
3652 HOVIN I TELEMARK
Org.nr 974548402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hovin skole 2,3 1,6 1,6 1,6 1,8
Tinn kommune 70,2 72,7 71,7 77,7 79,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Hovin skole 4,5 3,2 3,2 4,5 4,3
Tinn kommune 10,5 10,2 9,9 8,9 8,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hovin skole 0 0 0 0 0
Tinn kommune 9 10 12 10 9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hovin skole 47,6 100,0 0,0 100,0 87,5
Tinn kommune 74,0 63,5 54,5 60,1 65,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hovin skole 9,0 3,0 0,0 4,3 4,5
Tinn kommune 12,8 14,2 16,1 13,2 11,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hovin skole 4,6 3,1 3,1 4,4 3,9
Tinn kommune 10,7 10,4 9,7 9,9 8,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hovin skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tinn kommune 13,6 13,3 13,9 9,9 11,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hovin skole 5,0 3,1 3,1 4,4 3,9
Tinn kommune 15,2 15,7 14,8 13,7 13,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hovin skole 3,9
Tinn kommune 10,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hovin skole 0,0
Tinn kommune 13,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hovin skole 0,0
Tinn kommune 16,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hovin skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tinn kommune 92,8 94,0 88,2 91,0 85,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Hovin skole 1 641 1 142 1 142 1 142 1 216
Tinn kommune 45 039 45 626 45 114 49 313 49 981
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Hovin skole 164 228 228 163 174
Tinn kommune 68 69 72 80 85
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no