Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Hovinvegen 1916
3652 HOVIN I TELEMARK
Org.nr 974548402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 3,2 3,2 4,5 4,3 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 0,0 100,0 87,5 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,0 0,0 4,3 4,5 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,1 3,1 4,4 3,9 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,1 3,1 4,4 3,9 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,9 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 142 1 142 1 142 1 216 1 216
Undervisningstimer totalt per elev 228 228 163 174 174
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no