Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovedgården ungdomsskole
Heggedalsbakken 11
1389 HEGGEDAL
Org.nr 974578344
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 25,0 22,5 25,7 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 10,2 12,4 10,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,4 53,4 74,7 85,3 153,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 15,4 14,2 11,7 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 13,6 16,5 14,6 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,3 20,0 18,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,8 96,0 97,3 100,0 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 040 13 200 12 658 15 352 16 986
Undervisningstimer totalt per elev 54 64 53 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no