Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovedgården ungdomsskole
Heggedalsbakken 11
1389 HEGGEDAL
Org.nr 974578344
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 19,8 25,0 22,5 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,2 10,2 12,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 194,0 90,4 53,4 74,7 85,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 11,5 15,4 14,2 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 16,3 13,6 16,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 18,2 18,3 20,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,8 96,0 97,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 118 11 040 13 200 12 658 15 352
Undervisningstimer totalt per elev 52 54 64 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no