Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovden skule
Skulevegen 6
6160 HOVDEBYGDA
Org.nr 975277674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hovden skule Ørsta kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 138,2 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,8 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 16 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 85,0 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 11,2 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,0 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,9 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 12,1 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 14,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,9 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 857 87 607 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no