Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovden skule
Skulevegen 6
6160 HOVDEBYGDA
Org.nr 975277674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 857
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no