Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovden skule
Skulevegen 6
6160 HOVDEBYGDA
Org.nr 975277674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hovden skule 11,7 13,2 12,3 12,7 12,8
Ørsta kommune 125,1 128,3 132,4 129,7 138,2
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Hovden skule 12,7 12,3 12,1 11,2 11,1
Ørsta kommune 11,9 11,8 11,1 11,2 10,8
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hovden skule 1 2 2 1 1
Ørsta kommune 15 16 19 17 16
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hovden skule 90,5 69,5 56,5 109,8 100,0
Ørsta kommune 85,6 86,2 69,3 77,0 85,0
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hovden skule 12,7 15,4 20,0 9,6 10,4
Ørsta kommune 12,4 12,2 14,6 13,3 11,2
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hovden skule 12,5 12,4 12,3 11,4 11,4
Ørsta kommune 12,0 12,3 11,9 11,3 11,0
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hovden skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ørsta kommune 15,2 14,4 13,0 14,7 14,2
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hovden skule 14,2 15,1 14,4 12,9 13,5
Ørsta kommune 15,0 15,4 14,7 14,4 13,9
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hovden skule 12,1 12,4
Ørsta kommune 12,8 12,1
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hovden skule 13,9 14,8
Ørsta kommune 13,5 14,0
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hovden skule 0,0 0,0
Ørsta kommune 18,2 16,9
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hovden skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ørsta kommune 98,9 99,0 99,7 99,7 99,2
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Hovden skule 7 838 8 493 8 519 8 893 8 857
Ørsta kommune 79 386 81 097 85 942 85 112 87 607
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Hovden skule 58 60 61 66 67
Ørsta kommune 60 60 64 64 66
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no