Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovden skule
Skulevegen 6
6160 HOVDEBYGDA
Org.nr 975277674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 13,2 12,3 12,7 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3 12,1 11,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,5 69,5 56,5 109,8 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 15,4 20,0 9,6 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 12,3 11,4 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 15,1 14,4 12,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 838 8 493 8 519 8 893 8 857
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 61 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no