Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hovden skule
Skulevegen 6
6160 HOVDEBYGDA
Org.nr 975277674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hovden skule 11,7 13,2 12,3 12,7 12,8
Ørsta kommune 129,9 133,0 138,4 135,8 144,9
Møre og Romsdal fylke 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hovden skule 12,7 12,3 12,1 11,2 11,1
Ørsta kommune 11,8 11,6 10,9 11,0 10,7
Møre og Romsdal fylke 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hovden skule 1 2 2 1 1
Ørsta kommune 16 16 20 18 17
Møre og Romsdal fylke 489 526 546 581 602
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hovden skule 90,5 69,5 56,5 109,8 100,0
Ørsta kommune 84,1 85,7 69,2 76,3 80,1
Møre og Romsdal fylke 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hovden skule 12,7 15,4 20,0 9,6 10,4
Ørsta kommune 12,5 12,1 14,4 13,2 11,8
Møre og Romsdal fylke 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hovden skule 12,5 12,4 12,3 11,4 11,4
Ørsta kommune 11,8 12,1 11,6 11,1 10,8
Møre og Romsdal fylke 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hovden skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ørsta kommune 15,2 14,4 13,0 14,7 14,2
Møre og Romsdal fylke 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hovden skule 14,2 15,1 14,4 12,9 13,5
Ørsta kommune 14,8 15,1 14,4 14,1 13,7
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hovden skule 12,1 12,4
Ørsta kommune 12,7 12,1
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,0
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hovden skule 13,9 14,8
Ørsta kommune 13,1 13,4
Møre og Romsdal fylke 14,9 14,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hovden skule 0,0 0,0
Ørsta kommune 18,2 16,9
Møre og Romsdal fylke 17,7 17,4
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hovden skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ørsta kommune 98,6 98,7 99,5 99,1 98,9
Møre og Romsdal fylke 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hovden skule 7 838 8 493 8 519 8 893 8 857
Ørsta kommune 82 595 84 319 90 103 89 273 92 268
Møre og Romsdal fylke 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hovden skule 58 60 61 66 67
Ørsta kommune 61 61 65 65 67
Møre og Romsdal fylke 61 62 64 64 66
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no