Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hov skole
Malmvegen 669
7380 ÅLEN
Org.nr 974554674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 20,6 21,7 23,0 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,8 9,5 9,4 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8 40,8 56,5 69,0 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 20,2 14,3 11,2 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,8 10,5 10,0 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,7 11,7 12,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,7 12,9 12,7 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 454 12 339 13 023 13 479 14 336
Undervisningstimer totalt per elev 70 73 74 76 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no