Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hov skole
Malmvegen 669
7380 ÅLEN
Org.nr 974554674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 20,4 20,6 21,7 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 9,8 9,5 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 54,8 40,8 56,5 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 15,9 20,2 14,3 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,9 10,8 10,5 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,5 11,7 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,5 12,7 12,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 877 12 454 12 339 13 023 13 479
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 73 74 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no