Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hosletoppen skole
Bjarne Skaus Vei 40
1362 HOSLE
Org.nr 974552329
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,6 20,2 23,6 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,2 15,1 14,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 1 003,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,7 18,9 20,1 18,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 20,8 21,3 20,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 738 11 256 11 719 13 044 14 288
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 43 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no