Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hosle skole
Bispeveien 73
1362 HOSLE
Org.nr 974552124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 32,6 34,7 35,8 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 19,0 17,7 18,2 16,6 16,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 215,0 231,7 161,1 310,5 207,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 7,1 9,9 4,8 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,0 17,9 18,4 16,8 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 19,1 19,5 18,2 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,6 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 89,1 79,7 87,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 21 202 22 306 22 435 23 641 23 771
Undervisningstimer totalt per elev 39 42 41 45 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no