Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hosanger montessoriskule (privat)
Hosanger
5282 LONEVÅG
Org.nr 987781475
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hosanger montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,5 4,7 5,0 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 10,5 9,6 9,3 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,2 25,0 22,1 23,4 15,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,2 40,9 42,5 38,6 55,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,7 11,7 11,3 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 14,6 12,4 13,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 87,7 80,4 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 668 3 259 3 401 3 582 3 354
Undervisningstimer totalt per elev 85 71 77 80 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no