Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten montessoriskole SA (privat)
Falkenstensveien 349
3189 HORTEN
Org.nr 997269926
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,1 2,9 3,6 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,2 6,7 7,5 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,5 18,6 22,5 0,0 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 51,8 45,6 27,5 0,0 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 11,8 8,5 8,1 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 15,3 9,3 8,1 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 56,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,5 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,5 94,3 64,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 668 2 824 2 010 2 468 1 881
Undervisningstimer totalt per elev 68 81 112 99 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no