Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 0701
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 306,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 49
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 195 183
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no