Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 0701
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 3,9 4,1 2,9 3,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 10,8 9,2 6,7 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,7 19,5 18,6 22,5 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 50,4 51,8 45,6 27,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 13,3 11,8 8,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 17,6 15,3 9,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,7 100,0 82,5 94,3 64,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 186 2 668 2 824 2 010 2 468
Undervisningstimer totalt per elev 88 68 81 112 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no