Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 0701
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Horten kommune 278,0 302,5 306,6 305,1 306,1
Vestfold fylke 2 584,1 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Horten kommune 12,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Vestfold fylke 12,7 12,4 12,2 12,3 12,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Horten kommune 42 44 49 47 49
Vestfold fylke 423 445 477 508 522
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Horten kommune 72,8 69,9 64,2 66,0 64,0
Vestfold fylke 68,7 65,4 61,6 58,1 56,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Horten kommune 15,3 14,6 16,0 15,4 15,9
Vestfold fylke 16,4 16,8 17,6 18,9 19,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Horten kommune 13,3 12,1 12,5 12,1 12,0
Vestfold fylke 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Horten kommune 14,5 13,3 12,8 13,4 13,8
Vestfold fylke 14,6 13,9 14,1 14,7 14,7
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Horten kommune 16,7 14,8 15,1 15,4 15,9
Vestfold fylke 17,4 16,9 17,1 17,2 17,3
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Horten kommune 13,9
Vestfold fylke 15,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Horten kommune 15,7
Vestfold fylke 17,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Horten kommune 19,1
Vestfold fylke 19,5
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Horten kommune 98,3 97,9 98,1 97,6 98,1
Vestfold fylke 97,8 96,8 96,8 97,3 97,4
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Horten kommune 176 396 193 913 195 235 194 352 195 183
Vestfold fylke 1 631 132 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Horten kommune 57 63 62 63 63
Vestfold fylke 56 57 58 58 58
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no