Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 3801
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 302,5 306,6 305,1 306,1 309,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,4 11,4 11,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 44 49 47 49 46
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 64,2 66,0 64,0 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 16,0 15,4 15,9 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,5 12,1 12,0 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,8 13,4 13,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,1 15,4 15,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,1 97,6 98,1 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 193 913 195 235 194 352 195 183 197 618
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 63 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no