Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 0701
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 278,0 302,5 306,6 305,1 306,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 42 44 49 47 49
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 69,9 64,2 66,0 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 14,6 16,0 15,4 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,1 12,5 12,1 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,3 12,8 13,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 14,8 15,1 15,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 97,9 98,1 97,6 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 176 396 193 913 195 235 194 352 195 183
Undervisningstimer totalt per elev 57 63 62 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no