Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornnes skule
Dåsvannsdalen 20
4737 HORNNES
Org.nr 975280950
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Evje og Hornnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 10,7 11,2 12,1 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,8 10,9 10,6 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,9 113,0 108,9 84,1 40,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 8,6 9,0 11,4 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,8 10,8 10,6 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,5 11,8 12,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 296 7 117 7 495 8 094 8 093
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 68 70 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no