Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale
Kvitsøy kommune 10,2
Lurøy kommune 33,3
Utsira kommune 6,0
Vevelstad kommune 11,3
Værøy kommune 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvitsøy kommune 7,0
Lurøy kommune 6,7
Utsira kommune 4,1
Vevelstad kommune 4,6
Værøy kommune 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvitsøy kommune 1
Lurøy kommune 4
Utsira kommune 1
Vevelstad kommune 3
Værøy kommune 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvitsøy kommune 59,2
Lurøy kommune 47,7
Utsira kommune 19,3
Vevelstad kommune 18,0
Værøy kommune 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvitsøy kommune 10,1
Lurøy kommune 13,0
Utsira kommune 18,2
Vevelstad kommune 22,2
Værøy kommune 53,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvitsøy kommune 8,1
Lurøy kommune 7,7
Utsira kommune 5,6
Vevelstad kommune 4,4
Værøy kommune 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvitsøy kommune 7,6
Lurøy kommune 6,4
Utsira kommune 2,7
Vevelstad kommune 6,7
Værøy kommune 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvitsøy kommune 8,2
Lurøy kommune 8,7
Utsira kommune 4,9
Vevelstad kommune 5,5
Værøy kommune 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvitsøy kommune 5,9
Lurøy kommune 7,3
Utsira kommune 6,5
Vevelstad kommune 5,0
Værøy kommune 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvitsøy kommune 10,5
Lurøy kommune 13,6
Utsira kommune 4,0
Vevelstad kommune 4,9
Værøy kommune 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvitsøy kommune 8,5
Lurøy kommune 7,8
Utsira kommune 3,2
Vevelstad kommune 6,7
Værøy kommune 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvitsøy kommune 63,6
Lurøy kommune 82,6
Utsira kommune 90,6
Vevelstad kommune 88,1
Værøy kommune 75,9
Lærertimer som gis til undervisning
Kvitsøy kommune 6 165
Lurøy kommune 21 941
Utsira kommune 3 648
Vevelstad kommune 7 037
Værøy kommune 7 895
Undervisningstimer totalt per elev
Kvitsøy kommune 101
Lurøy kommune 107
Utsira kommune 174
Vevelstad kommune 156
Værøy kommune 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no