Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 430
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no