Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kvitsøy kommune 9,2 10,6 10,2 10,3 10,2
Lurøy kommune 30,7 30,7 30,9 30,8 33,3
Utsira kommune 4,5 5,2 7,1 5,2 6,0
Vevelstad kommune 10,4 10,1 11,3 11,0 11,3
Værøy kommune 11,4 12,2 12,4 12,4 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvitsøy kommune 10,9 8,2 8,1 7,1 7,0
Lurøy kommune 7,2 6,7 6,8 7,1 6,7
Utsira kommune 6,0 5,3 4,0 4,5 4,1
Vevelstad kommune 5,2 6,7 5,5 5,1 4,6
Værøy kommune 8,2 7,2 7,6 6,4 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvitsøy kommune 1 2 2 1 1
Lurøy kommune 4 5 6 5 4
Utsira kommune 1 1 1 1 1
Vevelstad kommune 1 2 2 2 3
Værøy kommune 3 5 4 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvitsøy kommune 103,7 46,8 36,0 60,4 59,2
Lurøy kommune 48,4 37,8 35,0 36,5 47,7
Utsira kommune 24,0 25,0 25,0 21,0 19,3
Vevelstad kommune 57,6 39,0 21,5 25,5 18,0
Værøy kommune 30,7 15,6 21,9 13,1 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvitsøy kommune 8,9 15,0 19,7 10,3 10,1
Lurøy kommune 14,1 16,3 17,9 17,7 13,0
Utsira kommune 22,1 19,3 14,0 19,1 18,2
Vevelstad kommune 8,2 15,3 21,5 18,1 22,2
Værøy kommune 26,6 42,7 31,6 44,3 53,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvitsøy kommune 12,8 10,4 9,4 8,9 8,1
Lurøy kommune 7,0 7,6 7,9 8,8 7,7
Utsira kommune 6,5 5,2 3,8 5,8 5,6
Vevelstad kommune 5,6 7,4 5,8 5,7 4,4
Værøy kommune 9,0 7,5 8,1 6,6 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvitsøy kommune 11,5 7,2 8,8 6,6 7,6
Lurøy kommune 10,0 6,9 6,6 6,0 6,4
Utsira kommune 7,0 8,0 6,1 4,6 2,7
Vevelstad kommune 6,0 7,2 6,7 5,6 6,7
Værøy kommune 8,8 8,7 9,1 8,7 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvitsøy kommune 17,6 9,7 9,5 8,3 8,2
Lurøy kommune 9,9 8,6 8,5 9,0 8,7
Utsira kommune 7,8 7,8 5,3 6,0 4,9
Vevelstad kommune 6,0 7,4 8,7 6,0 5,5
Værøy kommune 11,9 9,9 12,3 10,1 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvitsøy kommune 9,0 5,9
Lurøy kommune 10,0 7,3
Utsira kommune 6,6 6,5
Vevelstad kommune 5,4 5,0
Værøy kommune 9,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvitsøy kommune 8,9 10,5
Lurøy kommune 10,5 13,6
Utsira kommune 5,0 4,0
Vevelstad kommune 7,5 4,9
Værøy kommune 10,1 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvitsøy kommune 7,4 8,5
Lurøy kommune 6,8 7,8
Utsira kommune 6,2 3,2
Vevelstad kommune 6,1 6,7
Værøy kommune 10,9 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvitsøy kommune 94,7 86,6 68,9 65,0 63,6
Lurøy kommune 89,3 94,2 91,8 82,9 82,6
Utsira kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6
Vevelstad kommune 83,1 76,6 71,2 81,3 88,1
Værøy kommune 92,2 70,7 70,7 70,7 75,9
Lærertimer som gis til undervisning
Kvitsøy kommune 5 416 6 353 6 277 6 310 6 165
Lurøy kommune 20 786 20 099 20 306 19 915 21 941
Utsira kommune 2 850 3 346 4 481 3 268 3 648
Vevelstad kommune 6 695 6 349 6 746 7 057 7 037
Værøy kommune 8 065 8 100 8 100 8 100 7 895
Undervisningstimer totalt per elev
Kvitsøy kommune 64 86 87 99 101
Lurøy kommune 99 106 105 100 107
Utsira kommune 119 134 179 156 174
Vevelstad kommune 137 106 130 138 156
Værøy kommune 87 100 94 113 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no