Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Balestrand kommune (utgått) 14,1 18,5 18,8 18,0 20,4
Eid kommune (utgått) 79,2 79,4 92,4 92,1 91,4
Flora kommune (utgått) 160,7 167,6 166,1 163,7 168,8
Førde kommune (utgått) 157,2 162,2 169,8 171,3 171,5
Gaular kommune (utgått) 45,1 44,5 49,8 50,5 49,3
Hornindal kommune (utgått) 15,7 16,3 17,8 18,0 17,8
Jølster kommune (utgått) 54,2 54,0 52,4 53,0 54,0
Leikanger kommune (utgått) 33,8 32,0 32,3 34,4 34,1
Naustdal kommune (utgått) 37,7 38,9 40,5 39,8 44,5
Selje kommune (utgått) 36,3 37,0 37,7 36,9 36,3
Sogndal kommune (utgått) 88,1 86,8 88,5 92,4 96,2
Vågsøy kommune (utgått) 77,2 81,9 83,7 81,0 88,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Balestrand kommune (utgått) 10,3 8,8 7,6 8,9 8,1
Eid kommune (utgått) 10,9 10,8 9,4 10,0 10,1
Flora kommune (utgått) 11,2 11,4 11,4 11,1 10,7
Førde kommune (utgått) 12,8 12,7 12,2 11,8 11,6
Gaular kommune (utgått) 9,5 9,6 9,1 9,5 9,8
Hornindal kommune (utgått) 11,4 10,9 9,3 9,3 8,6
Jølster kommune (utgått) 8,9 8,8 9,0 9,2 9,1
Leikanger kommune (utgått) 11,5 11,9 10,9 10,3 10,0
Naustdal kommune (utgått) 10,9 10,8 10,6 10,6 9,4
Selje kommune (utgått) 10,1 9,0 9,2 8,8 8,4
Sogndal kommune (utgått) 12,2 12,1 11,8 11,1 10,9
Vågsøy kommune (utgått) 10,6 10,0 10,1 10,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Balestrand kommune (utgått) 2 2 2 2 3
Eid kommune (utgått) 5 5 5 4 5
Flora kommune (utgått) 34 33 40 44 43
Førde kommune (utgått) 13 15 16 16 15
Gaular kommune (utgått) 6 6 6 9 9
Hornindal kommune (utgått) 1 2 1 1 2
Jølster kommune (utgått) 4 3 3 3 6
Leikanger kommune (utgått) 4 3 3 4 4
Naustdal kommune (utgått) 6 7 8 13 12
Selje kommune (utgått) 7 7 7 7 7
Sogndal kommune (utgått) 8 11 11 12 14
Vågsøy kommune (utgått) 12 15 17 16 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Balestrand kommune (utgått) 72,2 63,2 70,7 58,6 41,7
Eid kommune (utgått) 172,2 159,4 169,7 210,1 158,7
Flora kommune (utgått) 46,7 50,5 40,8 36,7 36,2
Førde kommune (utgått) 138,9 125,7 118,7 111,7 120,1
Gaular kommune (utgått) 70,6 63,9 64,8 46,7 48,7
Hornindal kommune (utgått) 137,4 75,6 105,0 127,4 90,8
Jølster kommune (utgått) 111,0 144,0 130,4 139,7 76,3
Leikanger kommune (utgått) 90,1 114,8 89,0 68,0 75,3
Naustdal kommune (utgått) 59,2 50,8 48,4 29,6 30,2
Selje kommune (utgått) 44,0 41,0 46,7 43,2 42,3
Sogndal kommune (utgått) 116,5 84,3 88,1 82,3 69,2
Vågsøy kommune (utgått) 61,1 51,4 44,5 47,1 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Balestrand kommune (utgått) 12,5 11,3 9,3 12,6 15,7
Eid kommune (utgått) 5,9 6,3 5,2 4,4 5,9
Flora kommune (utgått) 21,4 19,4 24,1 26,6 25,7
Førde kommune (utgått) 8,4 9,1 9,3 9,6 8,8
Gaular kommune (utgått) 12,4 13,9 13,1 18,6 18,3
Hornindal kommune (utgått) 7,3 12,8 7,9 6,5 8,6
Jølster kommune (utgått) 7,2 5,6 6,3 5,9 10,3
Leikanger kommune (utgått) 10,8 8,9 10,7 12,6 11,4
Naustdal kommune (utgått) 16,0 18,7 19,1 31,9 27,6
Selje kommune (utgått) 19,8 19,6 17,5 18,4 18,3
Sogndal kommune (utgått) 9,4 13,1 12,2 12,5 14,5
Vågsøy kommune (utgått) 15,9 17,9 20,8 20,3 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Balestrand kommune (utgått) 12,0 9,6 7,7 9,4 9,0
Eid kommune (utgått) 11,4 11,9 10,1 10,5 10,6
Flora kommune (utgått) 11,2 11,2 11,1 11,1 10,2
Førde kommune (utgått) 13,9 13,8 13,1 12,7 12,3
Gaular kommune (utgått) 10,1 10,9 10,4 9,8 10,2
Hornindal kommune (utgått) 12,8 11,0 9,9 9,4 9,8
Jølster kommune (utgått) 9,8 9,7 9,5 9,7 9,7
Leikanger kommune (utgått) 11,0 12,7 12,2 10,9 11,1
Naustdal kommune (utgått) 11,8 12,6 11,7 11,4 10,3
Selje kommune (utgått) 11,3 9,5 9,6 9,3 9,0
Sogndal kommune (utgått) 12,0 12,0 12,5 11,9 11,8
Vågsøy kommune (utgått) 10,7 10,0 10,4 10,7 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn
Balestrand kommune (utgått) 10,3 9,8 10,2 10,9 9,5
Eid kommune (utgått) 13,5 11,9 10,7 12,1 12,2
Flora kommune (utgått) 14,8 15,9 16,6 15,6 16,8
Førde kommune (utgått) 15,1 15,2 14,9 14,3 14,5
Gaular kommune (utgått) 11,4 10,3 9,5 12,4 12,7
Hornindal kommune (utgått) 13,1 14,9 11,9 12,5 9,4
Jølster kommune (utgått) 9,9 9,6 10,9 11,2 11,2
Leikanger kommune (utgått) 16,6 14,4 12,0 12,2 11,4
Naustdal kommune (utgått) 12,5 11,3 11,8 13,7 11,4
Selje kommune (utgått) 11,2 11,3 11,5 10,8 10,1
Sogndal kommune (utgått) 17,0 16,6 14,3 13,3 12,8
Vågsøy kommune (utgått) 14,3 14,1 13,1 13,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning
Balestrand kommune (utgått) 14,3 13,0 10,0 12,0 15,4
Eid kommune (utgått) 15,6 15,9 12,1 13,6 13,4
Flora kommune (utgått) 15,0 15,5 15,1 14,4 13,5
Førde kommune (utgått) 16,6 16,6 15,9 15,6 15,3
Gaular kommune (utgått) 14,0 14,7 13,7 14,3 14,6
Hornindal kommune (utgått) 14,6 14,2 11,7 12,8 11,2
Jølster kommune (utgått) 16,0 10,7 10,6 11,1 11,2
Leikanger kommune (utgått) 15,4 15,4 14,5 13,7 13,6
Naustdal kommune (utgått) 15,4 15,3 13,5 15,8 13,0
Selje kommune (utgått) 14,2 12,9 12,8 12,5 11,3
Sogndal kommune (utgått) 17,1 16,9 17,6 15,4 15,1
Vågsøy kommune (utgått) 14,0 13,6 14,2 14,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Balestrand kommune (utgått) 9,6 11,3
Eid kommune (utgått) 13,0 12,5
Flora kommune (utgått) 12,6 12,0
Førde kommune (utgått) 13,9 13,5
Gaular kommune (utgått) 12,5 13,0
Hornindal kommune (utgått) 11,0 10,7
Jølster kommune (utgått) 9,0 10,1
Leikanger kommune (utgått) 13,8 12,0
Naustdal kommune (utgått) 14,5 12,8
Selje kommune (utgått) 10,9 10,1
Sogndal kommune (utgått) 14,1 13,4
Vågsøy kommune (utgått) 14,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Balestrand kommune (utgått) 14,1 18,4
Eid kommune (utgått) 12,6 13,6
Flora kommune (utgått) 13,8 11,4
Førde kommune (utgått) 16,0 16,2
Gaular kommune (utgått) 12,8 14,6
Hornindal kommune (utgått) 14,5 13,5
Jølster kommune (utgått) 12,6 11,0
Leikanger kommune (utgått) 13,3 13,7
Naustdal kommune (utgått) 14,9 11,4
Selje kommune (utgått) 12,8 11,6
Sogndal kommune (utgått) 15,8 16,2
Vågsøy kommune (utgått) 12,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Balestrand kommune (utgått) 13,1 18,5
Eid kommune (utgått) 15,5 14,6
Flora kommune (utgått) 18,3 19,5
Førde kommune (utgått) 17,5 16,6
Gaular kommune (utgått) 19,2 16,9
Hornindal kommune (utgått) 13,4 10,0
Jølster kommune (utgått) 12,7 12,7
Leikanger kommune (utgått) 13,8 15,0
Naustdal kommune (utgått) 18,3 14,5
Selje kommune (utgått) 14,0 12,7
Sogndal kommune (utgått) 16,7 16,3
Vågsøy kommune (utgått) 16,3 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Balestrand kommune (utgått) 100,0 95,7 97,9 96,5 88,7
Eid kommune (utgått) 98,6 98,2 97,6 98,2 96,2
Flora kommune (utgått) 98,1 97,2 95,0 95,3 96,3
Førde kommune (utgått) 97,3 94,3 94,1 95,8 95,6
Gaular kommune (utgått) 98,0 95,4 87,6 96,1 94,1
Hornindal kommune (utgått) 100,0 95,2 99,0 98,8 96,7
Jølster kommune (utgått) 89,6 94,4 96,0 84,8 100,0
Leikanger kommune (utgått) 100,0 100,0 95,2 93,7 98,8
Naustdal kommune (utgått) 96,2 95,8 96,1 89,4 94,8
Selje kommune (utgått) 94,6 96,7 91,4 82,4 83,0
Sogndal kommune (utgått) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vågsøy kommune (utgått) 99,2 91,1 94,1 94,6 92,6
Lærertimer som gis til undervisning
Balestrand kommune (utgått) 8 707 10 688 11 587 10 545 11 561
Eid kommune (utgått) 52 677 53 329 62 857 61 260 60 717
Flora kommune (utgått) 102 635 103 554 102 954 103 258 105 834
Førde kommune (utgått) 101 773 103 929 110 202 111 168 111 592
Gaular kommune (utgått) 29 658 29 240 32 891 32 767 32 041
Hornindal kommune (utgått) 9 776 10 262 11 135 11 458 11 430
Jølster kommune (utgått) 34 401 34 972 34 323 33 510 33 155
Leikanger kommune (utgått) 20 270 19 352 19 840 20 407 20 618
Naustdal kommune (utgått) 23 314 24 240 25 087 25 357 27 968
Selje kommune (utgått) 22 159 23 279 23 836 23 697 23 645
Sogndal kommune (utgått) 56 770 56 570 57 382 60 631 63 064
Vågsøy kommune (utgått) 50 463 53 892 54 811 53 270 57 854
Undervisningstimer totalt per elev
Balestrand kommune (utgått) 69 81 94 79 87
Eid kommune (utgått) 66 67 77 72 71
Flora kommune (utgått) 64 63 63 65 67
Førde kommune (utgått) 55 56 59 60 61
Gaular kommune (utgått) 75 74 78 75 73
Hornindal kommune (utgått) 62 65 76 77 82
Jølster kommune (utgått) 79 81 79 77 78
Leikanger kommune (utgått) 62 59 65 69 70
Naustdal kommune (utgått) 65 66 67 67 75
Selje kommune (utgått) 70 78 77 81 84
Sogndal kommune (utgått) 59 59 60 64 65
Vågsøy kommune (utgått) 67 72 71 69 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no