Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,7 16,3 17,8 18,0 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,9 9,3 9,3 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,4 75,6 105,0 127,4 90,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 12,8 7,9 6,5 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,0 9,9 9,4 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,9 11,9 12,5 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,2 11,7 12,8 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 99,0 98,8 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 776 10 262 11 135 11 458 11 430
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 76 77 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no