Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune
Kommunenr 1444
Alle grunnskoler med adresse i Hornindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 15,7 16,3 17,8 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,4 10,9 9,3 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,2 137,4 75,6 105,0 127,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 7,3 12,8 7,9 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 12,8 11,0 9,9 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,1 14,9 11,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,6 14,2 11,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,2 99,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 575 9 776 10 262 11 135 11 458
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 65 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no