Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordvik skole
Midtre Prestavegen 18
5108 HORDVIK
Org.nr 974738023
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 17,8 17,1 19,7 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,6 15,9 14,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,8 100,4 140,7 137,6 107,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 13,2 9,8 9,6 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,4 15,9 14,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,7 18,5 17,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,0 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 560 11 966 10 967 13 205 14 593
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 47 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no