Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordvik skole
Midtre Prestavegen 18
5108 HORDVIK
Org.nr 974738023
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 16,4 17,8 17,1 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,8 14,6 15,9 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,2 101,8 100,4 140,7 137,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 13,5 13,2 9,8 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,6 14,4 15,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,4 18,7 18,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 147 10 560 11 966 10 967 13 205
Undervisningstimer totalt per elev 51 47 51 47 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no