Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 302,2 303,9 319,1 321,6 328,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,6 9,7 9,8 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 42 50 53 59 62
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4 51,1 51,6 48,3 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 16,5 16,5 18,2 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,7 10,7 10,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 12,5 12,7 13,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,1 15,0 15,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 92,7 94,6 93,9 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 181 559 186 348 197 939 204 028 213 083
Undervisningstimer totalt per elev 74 73 73 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no