Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 743 766 801 834 866
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 57 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no