Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Akershus fylke 6 433,1 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9
Aust-Agder fylke 1 319,5 1 323,9 1 365,6 1 398,7 1 415,5
Buskerud fylke 2 897,5 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3
Finnmark Finnmárku fylke 1 193,3 1 192,4 1 198,9 1 187,7 1 179,4
Hedmark fylke 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nordland fylke 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 737,1 1 738,4 1 764,7 1 793,1
Norske skoler i utlandet 115,7 121,2 106,8 98,9 106,0
Oppland fylke 2 180,4 2 165,8 2 180,0 2 183,8 2 162,3
Oslo fylke 5 204,9 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5
Rogaland fylke 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2
Sogn og Fjordane fylke 1 512,0 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3
Svalbard 25,7 26,4 23,4 24,9 24,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3 303,3 3 273,6 3 363,7 3 404,6
Telemark fylke 1 913,6 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5
Troms Romsa fylke 2 021,5 2 074,8 2 084,7 2 093,3 2 135,7
Trøndelag fylke 5 262,2
Vest-Agder fylke 2 062,0 2 101,6 2 138,4 2 184,5 2 272,2
Vestfold fylke 2 584,1 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0
Østfold fylke 3 143,0 3 140,9 3 168,6 3 186,6 3 237,2
Antall elever per årsverk til undervisning
Akershus fylke 13,9 13,8 13,8 13,5 13,2
Aust-Agder fylke 12,4 12,4 12,2 11,9 12,0
Buskerud fylke 12,8 12,7 12,7 12,6 12,4
Finnmark Finnmárku fylke 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1
Hedmark fylke 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nordland fylke 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,1 11,1 11,0 10,7
Norske skoler i utlandet 8,6 8,0 8,1 8,5 7,8
Oppland fylke 11,1 11,1 11,1 10,9 11,0
Oslo fylke 13,7 13,8 13,9 13,7 13,2
Rogaland fylke 12,1 12,4 12,4 12,3 12,1
Sogn og Fjordane fylke 10,2 10,1 10,0 9,8 9,8
Svalbard 10,5 9,5 10,9 11,0 10,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,4 12,5 12,2 12,2
Telemark fylke 11,8 11,6 11,4 11,3 11,2
Troms Romsa fylke 10,5 10,3 10,3 10,2 9,9
Trøndelag fylke 11,5
Vest-Agder fylke 12,9 12,8 12,7 12,6 12,1
Vestfold fylke 12,7 12,4 12,2 12,3 12,2
Østfold fylke 12,3 12,5 12,4 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Akershus fylke 826 874 867 907 964
Aust-Agder fylke 269 289 293 311 314
Buskerud fylke 424 437 454 470 498
Finnmark Finnmárku fylke 140 138 136 142 143
Hedmark fylke 337 336 359 356 376
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nordland fylke 484 482 520 563 567
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 243 251 267 286
Norske skoler i utlandet 10 11 10 8 6
Oppland fylke 328 334 352 364 376
Oslo fylke 684 735 794 869 939
Rogaland fylke 874 872 930 985 1 006
Sogn og Fjordane fylke 179 181 190 207 226
Svalbard 3 4 3 6 4
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 434 457 494 519
Telemark fylke 224 230 249 271 294
Troms Romsa fylke 255 255 281 275 291
Trøndelag fylke 860
Vest-Agder fylke 329 335 353 399 410
Vestfold fylke 423 445 477 508 522
Østfold fylke 454 458 469 511 550
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Akershus fylke 95,4 91,5 93,7 90,9 86,5
Aust-Agder fylke 53,7 50,1 50,3 47,4 47,8
Buskerud fylke 78,4 76,4 74,3 72,6 68,7
Finnmark Finnmárku fylke 64,8 64,3 64,4 61,3 59,3
Hedmark fylke 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nordland fylke 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 70,6 68,2 64,3 59,8
Norske skoler i utlandet 94,5 81,0 80,1 93,5 115,8
Oppland fylke 65,9 64,1 60,8 58,1 55,7
Oslo fylke 91,1 87,6 83,0 77,3 72,7
Rogaland fylke 69,4 70,3 66,9 63,7 63,0
Sogn og Fjordane fylke 78,5 77,1 73,9 67,6 61,5
Svalbard 66,8 60,5 76,4 41,8 60,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 82,9 79,5 74,2 71,3
Telemark fylke 89,3 86,7 80,1 73,9 68,1
Troms Romsa fylke 75,0 74,9 68,5 69,4 65,3
Trøndelag fylke 63,3
Vest-Agder fylke 70,8 70,3 67,6 60,2 59,0
Vestfold fylke 68,7 65,4 61,6 58,1 56,8
Østfold fylke 76,0 76,3 74,8 68,8 64,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Akershus fylke 12,8 13,4 13,0 13,2 13,6
Aust-Agder fylke 20,4 21,9 21,5 22,3 22,2
Buskerud fylke 14,6 14,8 15,3 15,5 16,1
Finnmark Finnmárku fylke 11,7 11,6 11,4 11,9 12,1
Hedmark fylke 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nordland fylke 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,0 14,4 15,1 16,0
Norske skoler i utlandet 8,3 9,1 9,1 8,1 6,0
Oppland fylke 15,0 15,4 16,1 16,7 17,4
Oslo fylke 13,1 14,0 15,0 15,9 16,3
Rogaland fylke 15,4 15,6 16,4 17,1 17,1
Sogn og Fjordane fylke 11,8 11,8 12,2 13,1 14,3
Svalbard 13,6 14,1 12,7 23,2 15,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,1 14,0 14,7 15,2
Telemark fylke 11,7 11,8 12,7 13,6 14,6
Troms Romsa fylke 12,6 12,3 13,5 13,1 13,6
Trøndelag fylke 16,3
Vest-Agder fylke 15,9 15,9 16,5 18,3 18,0
Vestfold fylke 16,4 16,8 17,6 18,9 19,3
Østfold fylke 14,4 14,6 14,8 16,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Akershus fylke 15,2 15,1 15,1 14,6 14,2
Aust-Agder fylke 13,2 13,4 13,3 12,9 13,0
Buskerud fylke 13,8 13,8 13,8 13,7 13,2
Finnmark Finnmárku fylke 9,3 9,1 9,0 8,9 8,9
Hedmark fylke 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nordland fylke 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,8 11,6 11,7 11,2
Norske skoler i utlandet 11,1 10,5 10,4 10,3 9,8
Oppland fylke 11,9 11,9 11,8 11,7 11,8
Oslo fylke 15,6 15,7 16,0 15,4 14,7
Rogaland fylke 13,0 13,4 13,5 13,1 12,9
Sogn og Fjordane fylke 10,7 10,7 10,6 10,4 10,4
Svalbard 11,4 11,5 11,9 12,0 12,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,4 13,7 13,5 13,2
Telemark fylke 12,6 12,6 12,3 12,0 12,0
Troms Romsa fylke 11,7 11,3 11,3 11,3 10,9
Trøndelag fylke 12,3
Vest-Agder fylke 14,0 13,8 13,8 13,4 12,8
Vestfold fylke 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0
Østfold fylke 13,2 13,5 13,4 13,2 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Akershus fylke 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6
Aust-Agder fylke 14,6 14,3 14,1 13,9 13,9
Buskerud fylke 14,6 14,2 14,4 14,6 14,7
Finnmark Finnmárku fylke 10,1 10,1 9,8 9,9 9,6
Hedmark fylke 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nordland fylke 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,5 13,7 13,3 13,4
Norske skoler i utlandet 9,7 8,8 9,5 10,1 8,3
Oppland fylke 13,3 13,2 13,3 13,1 13,1
Oslo fylke 15,8 15,8 15,8 16,2 16,0
Rogaland fylke 14,0 14,3 14,3 14,5 14,4
Sogn og Fjordane fylke 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2
Svalbard 11,5 8,6 12,2 12,4 11,5
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,5 14,2 13,9 14,5
Telemark fylke 14,0 13,3 13,5 13,6 13,4
Troms Romsa fylke 11,9 11,6 11,8 11,6 11,4
Trøndelag fylke 14,0
Vest-Agder fylke 14,5 14,5 14,7 14,9 14,3
Vestfold fylke 14,6 13,9 14,1 14,7 14,7
Østfold fylke 14,3 14,3 14,4 14,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
Akershus fylke 18,6 18,5 18,5 18,2 17,7
Aust-Agder fylke 16,3 16,6 16,6 16,0 16,0
Buskerud fylke 17,3 17,1 17,4 17,3 16,9
Finnmark Finnmárku fylke 12,1 12,0 11,8 11,6 11,3
Hedmark fylke 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nordland fylke 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,6 15,5 15,4 15,1
Norske skoler i utlandet 13,0 12,0 12,5 13,7 12,4
Oppland fylke 15,1 15,1 15,1 14,8 15,0
Oslo fylke 20,4 20,3 20,5 19,9 18,7
Rogaland fylke 16,5 16,8 16,9 16,8 16,6
Sogn og Fjordane fylke 14,0 14,2 13,9 13,5 13,5
Svalbard 14,7 12,6 15,1 17,2 14,5
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,7 17,0 16,9 16,9
Telemark fylke 16,5 16,3 16,0 16,4 16,0
Troms Romsa fylke 15,0 14,6 14,9 14,8 14,2
Trøndelag fylke 15,9
Vest-Agder fylke 17,4 17,2 17,2 16,9 16,0
Vestfold fylke 17,4 16,9 17,1 17,2 17,3
Østfold fylke 17,1 17,4 17,3 17,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Akershus fylke 15,8
Aust-Agder fylke 14,7
Buskerud fylke 15,0
Finnmark Finnmárku fylke 10,6
Hedmark fylke 14,3
Hordaland fylke 14,6
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nordland fylke 12,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 10,8
Oppland fylke 13,4
Oslo fylke 17,3
Rogaland fylke 14,8
Sogn og Fjordane fylke 12,1
Svalbard 14,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 14,6
Troms Romsa fylke 13,0
Trøndelag fylke 14,2
Vest-Agder fylke 14,3
Vestfold fylke 15,6
Østfold fylke 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Akershus fylke 18,4
Aust-Agder fylke 16,6
Buskerud fylke 17,4
Finnmark Finnmárku fylke 11,8
Hedmark fylke 15,6
Hordaland fylke 16,9
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nordland fylke 13,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 16,5
Oppland fylke 15,2
Oslo fylke 18,8
Rogaland fylke 17,1
Sogn og Fjordane fylke 13,1
Svalbard 15,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 16,1
Troms Romsa fylke 14,6
Trøndelag fylke 16,5
Vest-Agder fylke 16,5
Vestfold fylke 17,6
Østfold fylke 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Akershus fylke 19,4
Aust-Agder fylke 17,0
Buskerud fylke 18,9
Finnmark Finnmárku fylke 11,8
Hedmark fylke 17,9
Hordaland fylke 18,7
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nordland fylke 15,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 11,2
Oppland fylke 16,8
Oslo fylke 20,5
Rogaland fylke 18,8
Sogn og Fjordane fylke 15,6
Svalbard 14,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 17,6
Troms Romsa fylke 15,4
Trøndelag fylke 17,9
Vest-Agder fylke 18,1
Vestfold fylke 19,5
Østfold fylke 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Akershus fylke 94,6 93,4 94,0 94,0 93,5
Aust-Agder fylke 98,6 97,5 96,9 97,5 96,8
Buskerud fylke 96,3 95,5 95,4 95,3 95,4
Finnmark Finnmárku fylke 93,3 92,2 91,6 90,3 90,4
Hedmark fylke 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nordland fylke 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 97,6 97,0 96,7 96,3
Norske skoler i utlandet 98,8 98,4 96,7 98,2 98,1
Oppland fylke 96,7 96,4 96,1 96,3 97,3
Oslo fylke 95,1 95,3 94,5 94,3 93,8
Rogaland fylke 95,7 95,5 95,0 95,3 94,2
Sogn og Fjordane fylke 96,9 96,6 96,1 95,3 94,8
Svalbard 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 97,9 96,8 96,8 96,4
Telemark fylke 97,8 96,7 97,0 96,7 96,6
Troms Romsa fylke 97,2 95,8 92,8 93,4 93,9
Trøndelag fylke 96,6
Vest-Agder fylke 98,8 97,9 97,5 97,5 97,4
Vestfold fylke 97,8 96,8 96,8 97,3 97,4
Østfold fylke 97,6 96,6 96,3 97,1 97,4
Lærertimer som gis til undervisning
Akershus fylke 4 035 946 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812
Aust-Agder fylke 830 012 833 021 861 659 882 557 894 111
Buskerud fylke 1 849 084 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205
Finnmark Finnmárku fylke 760 035 750 013 755 595 751 519 745 168
Hedmark fylke 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nordland fylke 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 094 223 1 096 068 1 110 514 1 139 671
Norske skoler i utlandet 74 326 78 399 66 609 62 060 67 155
Oppland fylke 1 379 707 1 369 246 1 375 168 1 375 245 1 355 690
Oslo fylke 3 250 178 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281
Rogaland fylke 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334
Sogn og Fjordane fylke 983 161 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415
Svalbard 15 845 16 704 14 825 15 571 15 476
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2 070 200 2 074 570 2 129 367 2 167 186
Telemark fylke 1 207 692 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481
Troms Romsa fylke 1 288 423 1 322 865 1 332 612 1 332 190 1 365 832
Trøndelag fylke 3 368 389
Vest-Agder fylke 1 282 734 1 311 826 1 333 140 1 362 243 1 431 164
Vestfold fylke 1 631 132 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556
Østfold fylke 1 992 247 1 986 234 2 015 174 2 027 418 2 067 545
Undervisningstimer totalt per elev
Akershus fylke 51 51 52 53 54
Aust-Agder fylke 57 57 59 60 60
Buskerud fylke 56 56 56 56 58
Finnmark Finnmárku fylke 84 84 86 86 88
Hedmark fylke 61 63 64 65 64
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nordland fylke 70 70 72 73 73
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 64 64 65 67
Norske skoler i utlandet 82 88 85 83 91
Oppland fylke 64 64 64 65 65
Oslo fylke 52 52 51 52 54
Rogaland fylke 59 57 57 58 59
Sogn og Fjordane fylke 70 70 71 72 73
Svalbard 68 74 65 65 66
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 58 57 58 59
Telemark fylke 60 62 63 63 64
Troms Romsa fylke 67 69 69 70 72
Trøndelag fylke 62
Vest-Agder fylke 55 56 56 57 59
Vestfold fylke 56 57 58 58 58
Østfold fylke 58 57 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no