Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 5 760,0 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,4 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 805 785 816 854 893
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0 79,5 77,0 74,0 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,6 14,2 14,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,4 13,3 13,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,6 14,7 14,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,0 16,9 17,0 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,8 98,5 98,1 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 566 500 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 58 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no