Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 785 816 854 893 928
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 58 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no