Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordabø skule
5937 BØVÅGEN
Org.nr 984103867
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 9,1 11,2 11,9 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,8 9,8 10,0 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 59,7 45,8 36,6 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 19,3 19,4 24,3 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,7 9,7 10,0 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,9 18,3 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 78,9 91,2 96,7 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 472 6 072 7 485 7 861 8 609
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 76 74 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no