Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordabø skule
5937 BØVÅGEN
Org.nr 984103867
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 7,9 9,1 11,2 11,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,1 12,8 9,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,8 74,6 59,7 45,8 36,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 16,4 19,3 19,4 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 13,0 12,7 9,7 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,7 15,9 18,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 97,1 78,9 91,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 059 5 472 6 072 7 485 7 861
Undervisningstimer totalt per elev 51 56 58 76 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no