Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoppern skole
Tronvikveien 36
1517 MOSS
Org.nr 975280454
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 35,2 31,2 35,2 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,5 14,1 13,0 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 390,5 147,0 177,3 107,6 145,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 7,6 6,9 10,4 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 19,3 18,7 17,5 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 20,5 21,3 19,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 98,7 98,7 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 507 17 729 17 854 19 973 20 389
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 47 51 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no