Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoppern skole
Øreåsveien 11
1528 MOSS
Org.nr 975280454
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,3 29,0 35,2 31,2 35,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,9 14,5 14,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 225,9 390,5 147,0 177,3 107,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 3,3 7,6 6,9 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 18,5 19,3 18,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,5 20,5 21,3 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,1 98,7 98,7 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 152 17 507 17 729 17 854 19 973
Undervisningstimer totalt per elev 50 47 45 47 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no